KONSULTACJE

INNE USŁUGI

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oferujemy usługi:

  • Wyprowadzanie zaległości księgowych
  • Składanie sprawozdań GUS
  • Przygotowanie zeznań rocznych osób fizycznych na podstawie dostarczonych dokumentów
  • Inne usługi księgowe, które aby poznać skontaktuj się z nami – kontakt.