KADRY I PŁACE - USŁUGI KADROWE

KADRY I PŁACE

  • Sporządzimy listę płac dla pracowników etatowych i rachunki dla wynagrodzeń umów cywilnoprawnych
  • Przygotujemy i wyślemy deklarację ZUS
  • Rozliczymy i przekażemy deklaracje PFRON
  • Przygotujemy roczne rozliczenie PIT oraz roczne deklaracje PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców
  • Jeśli nam je powierzysz poprowadzimy akta osobowe pracowników i dokumentację zleceniobiorców, oraz ewidencję urlopów, badań lekarskich i szkoleń BHP