KSIEGI HANDLOWE - USŁUGI RACHUNKOWE

KSIĘGI HANDLOWE

Zobowiązani do prowadzenia Ksiąg Handlowych są przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku przekroczyli przychód netto w wysokości 2 000 000 euro.

Bez względu na wysokość przychodu Księgi Handlowe zobowiązane są prowadzić spółki prawa kapitałowego ( spółki z o.o.)

Dobrowolnie może prowadzić je każdy przedsiębiorca, osoba fizyczna opodatkowana wg. zasad ogólnych lub podatku liniowego Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Opracujemy politykę rachunkowości i zakładowego planu kont
  • Poprowadzimy księgi handlowe
  • Przygotujemy okresowe sprawozdania finansowe
  • Sporządzimy roczne sprawozdania finansowe
  • Sporządzimy zeznania i deklaracje podatkowe
  • Reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS