OBSŁUGA NGO

OBSŁUGA NGO

NGO ( skrót od „non-government organizations” ) czyli organizacje pozarządowe działające w formie Fundacji lub Stowarzyszeń, zobowiązane są prowadzić ewidencje księgową w formie Ksiąg handlowych lub Uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

  • Uwzględniając specyfikę działań, opracujemy politykę rachunkowości i zakładowego planu kont
  • Poprowadzimy wymaga i wybraną przez Zarząd formę księgowości
  • Sporządzimy roczne sprawozdania finansowe
  • Sporządzimy zeznania i deklaracje podatkowe
  • Prześlemy je do właściwych urzędów
  • Reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS