KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - BIURO RACHUNKOWE

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zobowiązani do jej prowadzenia są przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub w poprzednim roku nie przekroczyli przychodu netto w wysokości 2 ooo ooo i wybrali opodatkowanie wg. zasad ogólnych lub podatku liniowego Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

  • Poprowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów
  • Poprowadzimy ewidencję środków trwałych
  • Sporządzimy zeznania i deklaracje podatkowe
  • Sporządzimy roczne zeznania podatkowe
  • Reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
  • Jest to najczęściej świadczona przez nasze biuro rachunkowe usługa